SaaS One/Two/Three

SaaS One/Two/Three

Den raskeste og mest kostnadseffektive veien til fortreffelighet innen behov-til-betaling

Basware SaaS gir deg den raskeste måten å dra nytte av Baswares Purchase-to-Pay (P2P) på. Du trenger ikke installere eller vedlikeholde programvare på stedet, men kan aktivere løsningen umiddelbart og gi bedriften din ekstra verdi. Sikkerhet og driftstid er garantert, og fordelene ved Basware SaaS er bevist:

 

 • Betal ved bruk – ingen forhåndsinvestering i programvarelisenser
 • Unngå dyre og tidskrevende interne IT-investeringer
 • Umiddelbar tilgang til de nyeste programversjonene og -innovasjonene
 • Frigjør dyrebare IT-ressurser slik at de kan fokusere på mer verdifulle aktiviteter
 • Fremtidssikre automatiseringsstrategien for P2P

Basware SaaS One, Two, Three – SaaS-tjenestenivåer for alle bedriftsstørrelser

Vi vet at kundenes krav til SaaS-infrastrukturen avhenger av mange variabler – for eksempel holdning til sikkerhet, tilgjengelig og ytelse. Vi vet også at det kan være en kompleks og forvirrende prosess å velge riktig SLA for SaaS. Derfor arbeider vi for å tilby kundene våre tre enkle alternativer – vi kaller dem SaaS One, SaaS Two og SaaS Three.

Service på inngangsnivå, passer for de fleste SME-er

For større bedrifter med behov for kraftigere SaaS (som autentisering av enkel pålogging)

For globale selskaper med mange behov (som systemrevisjon og varm beredskap for gjenoppretting etter katastrofer)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sikkerheten og ytelsen du trenger

 • Høyeste nivåer for sikkerhet og samsvar
 • Tjenesten er sertifisert i henhold til SSAE16/ISAE3402 SOC 1/2/3 Type II
 • Sikkerhetskontroller kontrolleres av uavhengige profesjonelle
 • Data segmenteres for å holde opplysningene dine atskilte og sikre
 • Ikke nødvendig å åpne brannmuren for mobilbrukere
 • Driftstid ligger på over 99 % døgnet rundt, hele uken

Hvorfor velge Basware Purchase-to-Pay levert som SaaS

 • Raskeste og mest kostnadseffektive måten å dra fordel av automatisering av økonomiske prosesser på
 • Integrert med Basware Commerce Network
 • Velg mellom SLA-er som passer for dine bestemte SaaS-behov
 • Leveres globalt fra datasentre i USA og Europa
 • Uovertrufne totalkostnader ved eierskap (TCO)

Få løsningen du vil ha! Vi vet at SaaS ikke passer for alle og av den grunn fortsetter vi å tilby våre kunder muligheten til å installere løsningene lokalt. Uavhengig av hva du velger – lokal installasjon, sky basert tjeneste, outsource  eller hybrid løsning – så er vi behjelpelige med å tilpasse individuelle behov. Vokser virksomheten, kan løsningen vokse med den.

Del på: