Basware Commerce Network

Vi mener alle bedrifter drar fordel av bedre samarbeid med sine leverandører og kunder. Basware Commerce Network som fasiliteres av Basware sørger for effektiv utveksling av efaktura, elektroniske ordremeldinger og elektroniske varekataloger. Som bruker av Basware Commerce Network er det kun behov for at virksomheten vet hvem mottaker er - Basware fikser resten.

Bedre innkjøp med løsninger som håndterer efaktura og hele prosessen fra innkjøp til betaling. Basware sikrer økt synlighet, kontroll og overenstemmelse i forhold til lovverk. Kombinert med enkel bruk, optimaliserer dette produktiviteten og utgiftskontroll samtidig som man enkelt får oversikt over de økonomiske prosessene og resultatene i organisasjonen.

Enklere for leverandørene med løsninger som håndterer efaktura og prosessen fra ordre til betaling. Basware gjør salgs- og faktureringsprosesser raskere, slik at du også får raskere betalt. Hurtigheten, kombinert med forbedret samarbeid om kataloger og innhold på tvers av et globalt nettverk av aktive kjøpere, åpner det opp for nye inntektskilder, gir bedre forutsigbarhet i kontantstrømmen og økt fortjeneste.

Nettverkshandel via Baswares handelsnettverk. Basware Commerce Network er verdens største åpne nettverk for forretningstransaksjoner mellom kjøper og leverandør uavhengig av hvor de befinner seg. Handelsnettverket fasiliteres av Basware og sørger for effektiv utveksling av efaktura, elektroniske ordremeldinger og elektroniske varekataloger. I 2012 muliggjorde Basware Commerce Network mer enn 34 millioner transaksjoner for mer enn 900 000 aktive kjøpere og selgere i mer enn 100 land.

Del på: