Kundereferanse: Kreftforeningen

Share on:

Ny automatisert løsning for fakturaflyt gir Kreftforeningen tid til sitt viktige arbeid

Kreftforeningen ønsket en problemfri overgang fra en eldre fakturaflytløsning som krevde mye vedlikehold, til ny, forbedret vedlikeholdsfri løsning.

«Vi i Kreftforeningen har hele tiden fokus på at vi må bruke pengene på best mulig måte med tanke på våre givere og formålet vårt. I det ligger det at vi må være best og mest effektive på alle områder. For oss var det viktig å få et nytt system som fungerte så likt som mulig som det vi var vant med fra tidligere, med det nyeste av funksjonalitet og løsninger implementert.»

German Acosta Bello, spesialkonsulent i Kreftforeningen.