Løsninger

Selskaper strever med siloer som ikke kommuniserer. De er begrenset av bakenforliggende systemer som ikke lenger er formålstjenlige. Likevel må de få så mye verdi som mulig ut av sine forbindelser, uansett om dette er med de minste leverandører eller de største kunder.

Vi jobber for å gjøre B2B-handel enklere. Vi mener at selskaper bør stå fritt til å omsette sikkert og effektivt uten grenser. De bør kunne opprette og opprettholde mer effektive og lønnsomme forretningsforbindelser basert på et åpent nettverk som er bygget for å gi verdi for alle parter.

Med våre løsninger for B2B-handel kan du:

  • Strømlinjeforme økonomiske prosesser gjennom hele transaksjonssyklusen – fra å sende ut og ta imot fakturaer til å utstede rekvisisjoner og kjøpsordrer
  • Automatisere økonomiske aktiviteter på tvers av kundereskontro, leverandørreskontro, innkjøp samt håndtering av kontrakter og utlegg
  • Samarbeide effektivt for å oppnå vellykkede transaksjoner og gode forbindelser med mange virksomheter
  • Få full synlighet, samsvar og kontroll over 100 % av utgiftene
  • Øke driftseffektiviteten og redusere kostnadene
  • Frigjøre medarbeiderne så de kan fokusere på oppgavekritiske aktiviteter

Få mer ut av hver eneste B2B-transaksjon

Basware sine løsninger fungerer på tvers av B2B Cloud slik at selskaper kan samarbeide på en mer effektiv måte. Du kan velge å starte med individuelle løsninger, eller du kan innføre en komplett end-to-end-løsning. Valget er ditt.

Med elektronisk fakturering får du betalt fakturaen raskere og reduserer administrasjonskostnadene

Behov-til-betalingsprosessen gir 100 % synlighet for og kontroll over alle utgifter

Automatisering av fakturahåndteringen forbedrer virksomhetens resultater og reduserer administrasjonskostnadene

Elektroniske innkjøp sørger for bedre kontroll og oversikt over utgiftene

Elektronisk reise- og utleggshåndtering gir økt grad av kostnadskontroll

B2B-handel er komplisert. For komplisert. Med så mange prosesser og partnere, for ikke å nevne det evige papirarbeidet, er det ikke merkelig at nesten alle transaksjoner er ineffektive.

Right sidebar blocks: 
Bestill nå

Basware tilbyr en rekke efakturaløsninger uavhengig av virksomhetes størrelse og omfang. 

Icon: 
Customer success

Invoice automation proves the perfect prescription for Lloydspharmacy

The Basware Commerce Network - se video >

Relatert link