Analytics for prosessen fra behov-til-betaling

Sub title: 
Ta bedre beslutninger ved hjelp av faktabasert analyseunderlag

Banner title: 
Datavisualisering som hjelper med å ta bedre økonomiske beslutninger

Banner text: 
Basware Analytics kan frigjøre verdier på tvers av verdikjeden som hjelper alle i selskapet til å administrere forbruk, kutte kostnader og optimalisere bruken av driftskapital. Differensier ditt selskap fra konkurrentene og øk lønnsomheten ved å forbedre selskapets fleksibilitet og økonomiske ytelse.

Benefit Title: 
Unikt verktøy med gode visuelle dashboards og rapporter som danner et bedre beslutningsgrunnlag

Benefit Text: 

Basware Analytics er en unik rapporteringsløsning som gjør alle i selskapet i stand til å utnytte enkle visualiseringsteknologier for å ta bedre beslutninger på en mer fleksibel og selvstendig måte.

 

 • Få umiddelbar innsikt i deres KPI-er. Basware Analytics gir interaktive rapporter og dashboards som gjør det lettvint for brukerne proaktivt å administrere KPI-ene, identifisere problemer og årsaker samt iverksette tiltak i hele behov-til-betalingsprosessen.

   
 • Få ende-til-ende-dekning av behov-til-betaling. Identifiser besparelser i hele selskapet ved å gi alle ansatte umiddelbart og komplett innsyn i behov-til-betaling-forbruk.

   
 • Få rapporter som er klare til bruk fra første dag. Rapportene balanserer forbruksdata i sanntid fra fakturaer og automatisert kartlegging av utgiftskategorier for å gi deg umiddelbar kontroll.

   
 • Få økonomisk innsikt hvor som helst. Vår unike brukervennlighet og fokus på sluttbrukeraksept gjør det enkelt for enhver å opprette personlige rapporter når de trenger dem – og dele dem med kollegaer via mobilapper.

   
 • Få tilgang til økonomiske analysedata hvor som helst, når som helst. Beslutningstagere og kostnadsansvarlige ledere har tilgang til både standard- og ad-hoc rapporter på nettbrett. Med oppdatert økonomisk informasjon tilgjengelig blir man mer selvhjulpen når beslutninger skal fattes.  

Webinar opptak

Alle får muligheten til å ta bedre beslutninger

Alle brukere kan være mer selvstendige og fleksible ved å utnytte teknologier for interaktiv datavisualisering når de skal ta økonomiske beslutninger.

Alle brukere kan være mer selvstendige og fleksible ved å utnytte teknologier for interaktiv datavisualisering når de skal ta økonomiske beslutninger.

See less

Innsikt for ledere av kreditoravdelinger

Frigjør verdien i kontantbeholdningen og produktiviteten med målinger for kostnader, kontanter, betalingsvilkår og rabatt for rask betaling.

Frigjør verdien i kontantbeholdningen og produktiviteten med målinger for kostnader, kontanter, betalingsvilkår og rabatt for rask betaling.

See less

Innsikt for bedriftsledere

Spor forbruk, styr utgiftsmønstre og administrer budsjetter mer proaktivt for å ta bedre og mer faktabaserte økonomiske beslutninger.

Spor forbruk, styr utgiftsmønstre og administrer budsjetter mer proaktivt for å ta bedre og mer faktabaserte økonomiske beslutninger.

See less

Innsikt for økonomisjefer

Fang opp innkjøps- og betalingsdata for å se målinger av driftskapital, kontantstrøm og driftsytelse samt mange andre økonomiske KPI-er.

Fang opp innkjøps- og betalingsdata for å se målinger av driftskapital, kontantstrøm og driftsytelse samt mange andre økonomiske KPI-er.

See less

Innsikt for innkjøpssjefer

Få større forståelse av etterspørsel, forbruk og muligheter for leverandørrasjonalisering ved hjelp av oversikt over alle innkjøpskategorier.

Få større forståelse av etterspørsel, forbruk og muligheter for leverandørrasjonalisering ved hjelp av oversikt over alle innkjøpskategorier.

See less

Innsikt for sentre for finansielle fellestjenester

Oppnå forbedret servicenivå på tvers av selskaper, land og forretningsenheter med målinger av prosessytelse i sanntid.

Oppnå forbedret servicenivå på tvers av selskaper, land og forretningsenheter med målinger av prosessytelse i sanntid.

See less

Skybaserte behov-til-betalingsløsninger lett integrert med eksisterende ERP

Basware tilbyr skybaserte behov-til-betalingsløsninger som enkelt kan integreres med din eksisterende ERP og ressurshåndteringsløsning.

Les mer

Basware tilbyr skybaserte behov-til-betalingsløsninger som enkelt kan integreres med din eksisterende ERP og ressurshåndteringsløsning.

Basware har erfaring med å integreres i 250 ulike ERP løsninger. Integrering med ditt ERP system er derfor enkelt og ukomplisert.
Skybaserte tjenester hjelper virksomheter med å unngå tid, kostnader, og ressurshindringer som følger med lokale oppsatte løsninger. I tillegg er det enklere å tilpasse og endre din løsning til virksomhetens endrede behov.

Les mer om våre skyløsninger og enkel integrering.

 

See less

Packages

Packages Title: 
Basware Analytics

Description: 

Et revolusjonerende analysevertøy som er klar til bruk fra dag en. Verktøyet gir deg gode visuelle dashboards og rapporter som danner et forbedret beslutningsgrunnlag på tvers i bedriften.

Analyseverktøy for leverandørreskontro

Tilleggsmoduler til Basware AP Automation

En løsning for økonomisk rapportering for brukere av Basware AP Automation.

Request information
See features
Hide features
 • Out-of-the-box analytics solution
 • Analyseverktøy klart til bruk
 • Interaktive dashboard og rapporter
 • Tilstandsrapporter i sanntid
 • Leverandørreskontroprosessen, økonomi og KPI-rapporter
 • Enkel konfigurering av egendefinerte rapporter
 • Tilpasset for Basware AP Automation

Analyse for innkjøp

Add-on analyseverktøy for Basware Procurement

Rapporteringsløsninger for brukere av Basware Procurement.

Request information
See features
Hide features
 • Analyseverktøy klart til bruk
 • Interaktive dashboard og rapporter
 • Vis utleggene i sanntid
 • Innsikt i innkjøpsatferd
 • Prosess-, leverandør- og utleggsrapporter
 • Enkel konfigurering av egendefinerte rapporter
 • Tilpasset for Basware Procurement

Råd om implementering

Vi kan sette opp en samtale for å diskutere spesifikke krav til implementering

Kontakt oss

Basware 100% paperless

Knowledge center title: 
Basware Analytics – lengde av AP-godkjenningsflyt