Fakturahåndtering for kontroll og synlighet

En automatisert fakturahåndteringsprosess gir deg økt synlighet og kontroll på hele organisasjones fakturaflyt. Baswares fakturahåndtering muliggjør en helautomatisert dataflyt fra dataregistrering til kontroll, godkjenning, kostnadsfordeling og overføring til betaling.

Basware Invoice er markedsledende løsning for automatisering, styring og kontroll av fakturahåndteringsprosessen for store og mellomstore virksomheter. Basware er rangert som global leder innen behov-til-betaling av ulike analyseselskap og med et sterkt lokalt og internasjonalt fagmiljø har Basware i over 25 år bidratt til at virksomheter av ulike størrelser har optimalisert og automatisert fakturahåndteringsproessen. Mer enn 1700 kunder kan ikke ta feil.

Basware Invoice automatiserer tidkrevende, manuelle prosesser relatert til datafangst, koding av fakturaer, arbeidsflyt, gjennomgang og godkjennelse av faktura. Dette reduserer virksomhetens arbeidsmengde og kostnader knyttet til fakturahåndtering med 40-60%.
 

Funksjonalitet i Basware Invoice

Det finnes mye solid innebygd funksjonalitet i løsningen som automatiserer fakturahåndteringsprosessen:

  • Contract Matching (CM) - matching av faktura mot korreseponderende kontrakt, innkjøpsordre eller en predefinert betalingsplan før den overføres til direkte til økonomisystemet for betaling
  • Order Matching (OM) - matcher faktura automatisk mot godkjent innkjøpsordre på hode- eller linjenivå. Revisjonsspor og postering blir automatisk kopiert til faktura og kan overføres direkte til  økonomisystemet for betaling.
  • Mobilitet - gjør det mulig å se igjennom, godkjenne eller avvise innkjøp og fakturaer på mobil eller nettbrett uavhengig av tid og sted.

 

Fordeler med Basware Invoice

  • Innsyn i alle kjøp gjort av organisasjonen
  • Full kontroll på hele fakturahåndteringsprosessen, arbeidsflyten, rettigheter og forretningsregler
  • Økt effektivitet reduserer transaksjonskostnaden per faktura og strømlinjeformer fakturahåndteringsprosessen

Del på: