Automatisert fakturahåndtering

Sub title: 
med Basware

Banner title: 
Går du glipp av rabatter for tidlig betaling?

Banner text: 
Er det vanskelig å kunne forutsi likviditetsbehov på en nøyaktig måte? Eller mangler du rett og slett oversikt og kontroll over viktige økonomiske prosesser i selskapet? Basware løsning for automatisert fakturahåndtering er utviklet for at du skal dra fordel av en sentralisert, papirløs og automatisert prosess for håndtering av innkjøpsfaktura.

Benefit Title: 
Automatiserte prosesser krever smarte løsninger

Benefit Text: 

Basware løsning for automatisert fakturahåndtering integrerer nettsky, samarbeid og mobilitet. Dette gir deg en enkel, tilgjengelig løsning som støtter alle viktige funksjoner i fakturahåndteringsprosessen. 

 • Kutt kostnader med automatiserte prosesser. Reduser transaksjonskostnader, eliminer rutineoppgaver og oppnå flere rabatter for tidlig betaling.
   
 • Oversikt og analyse i sanntid gir deg bedre økonomisk beslutningsgrunnlag. Tilgjengelig, handlingsrettet informasjon i sanntid gir økt innvirkning på viktige strategiske og driftskritiske beslutninger.
   
 • Enkel integrasjon på tvers av systemer, funksjoner og handelspartnere. Et senter for sentralisering av fellestjenester, standardiserer og konsoliderer prosesser med virksomhetens ERP løsninger.
   
 • 100 % papirløs fakturering. Med Basware sine løsninger kan du drastisk effektivisere og kutte kostnader ved å eliminere papir i fakturahåndteringsprosessen. Våre løsninger hjelper leverandørene dine med å komme i gang med elektronisk fakturering.
   
 • Rabatter ved for tidlig betaling og bedre likviditetskontroll. Dette er bare noen av fordelene ved å automatisere fakturaghåndteringsprosessen.
   
 • Bedre relasjoner til leverandørene dine i Basware Commerce Network. Ved å logge seg på Basware Commerce Network, kan leverandørene selv løse de fleste problemer, slik at du frigjør tid til viktige oppgaver. 
 • Flere artikler

  Les vårt whitepaper og lær mer om hva som skal til for å lede endring og forbedre selskapets resultater ved hjelp av en automatisert fakturahånderingsprosess.

  Du kan også lese om hva som generelt sett rører seg innen automatisering av fakturahåndteringsprosessen i denne rapporten.

Papirløs fakturering fra dag èn

Ved å kombinere en efakturaløsning med en skanne- og tolkningstjeneste, kan du bli 100 % papirløs fra dag èn. 

See more

Ved å kombinere en efakturaløsning med en skanne- og tolkningstjeneste, kan du bli 100 % papirløs fra dag èn. 

Vi har flere alternativ for elektronisk fakturering tilpasset leverandører av ulike størrelser, inkludert fullt integrerte avsenderløsninger for store leverandører, en virtuell skriver for mindre leverandører og en leverandørportal for de minste leverandørene. Vi tilbyr også en skanne- og tolkningstjeneste for at overgangen skal være mest mulig sømløs.

Les mer om å motta e-faktura.

See less

Smart fakturabehandling

Vi benytter oss alltid av beste praksis når vi utvikler våre løsninger. Dette sikrer at brukerene enklere kan håndterer oppgavene dine og at fakturakonteringen til enhver tid blir riktig.

See more

Vi benytter oss alltid av beste praksis når vi utvikler våre løsninger. Dette sikrer at brukerene enklere kan håndterer oppgavene dine og at fakturakonteringen til enhver tid blir riktig.

Automatisering av leverandørreskontro handler ikke bare om arbeidsflyt for elektronisk fakturering. Basert på regler, godkjenningspraksiser og fakturainformasjon kan Basware sine løsninger ta beslutninger på dine vegne. Hva er den beste måten å behandle en faktura på? Er den ordre- eller planbasert? Finnes det en standard leverandørarbeidsflyt som skal brukes for gjennomgang og godkjenning? Dette er bare noen eksempler på hvordan systemet kan støtte fakturabehandlingen på en smart og god måte.

Les vår e-bok: Driving Performance in Accounts Payable

See less

Fakturaavstemming for berøringsfri fakturabehandling

Avstem fakturaer mot ordre eller betalingsplaner, og automatiser prosessen for å oppnå store besparelser.

See more

Avstem fakturaer mot ordre eller betalingsplaner, og automatiser prosessen for å oppnå store besparelser.

Basware automatiserer fakturahåndteringsprosessen ved å avstemme fakturaer mot ordrer, fakturaplaner, kontrakter eller varekvitteringer på hodefelt- eller linjenivå, eller begge deler. Avstemming gir økt effektivitet og kostnadsbesparelser ved automatisk å opprette kontering og innføre en arbeidsflyt som reduserer arbeidsbelastningen i avdelingen. Dermed kan de ansatte fokusere på viktigere oppgaver.

Les vår e-bok: How to Best Match Invoices and Drive Down AP Costs by 50%.

See less

Mobilitet og samhandling

Engasjer de ansatte proaktivt, samarbeid for å løse fakturaproblemer raskt og bruk smarttelefonen til å godkjenne fakturaer på farten.

See more

Engasjer de ansatte proaktivt, samarbeid for å løse fakturaproblemer raskt og bruk smarttelefonen til å godkjenne fakturaer på farten.

Baswares programvare for leverandørreskontro engasjerer brukerene gjennom automatiske varslinger om nye oppgaver, manglende varekvitteringer og eskaleringer. Brukere kan gjennom en "chat-aktig" dialog snakke sammen om en spesifikk faktura. Dette reduserer unødig arbeidsflyt, og all dialog legges i fakturahistorikken for fremtidig referanse. Fakturagjennomgang og godkjenningsoppgaver kan også fullføres på farten via brukernes smarttelefoner (iOS, Android, HTML5).

Last ned vår mobilapplikasjon fra Google Play

eller fra Apple App Store

See less

Få den innsikten du behøver

Viktige interessenter får innsikt i prosessmålinger og KPI-er for å støtte organisasjonens drifts- og strategiske aktiviteter.

See more

Viktige interessenter får innsikt i prosessmålinger og KPI-er for å støtte organisasjonens drifts- og strategiske aktiviteter.

Å gjøre informasjon tilgjengelig og mulig å handle ut ifra, er avgjørende for å kunne administrere og gjøre forbedringer i avdelingen. Med full innsikt i manuelle og automatiske prosesser vil du kunne identifisere flaskehalser og iverksette tiltak. Rapportene inkluderer inntektsprognoser, betalingsvilkår og rabattmuligheter ved for tidlig betaling.

Les mer om Basware Analytics - og se skjermbilder. 

See less

Skybasert med enkel integrering

SaaS gir rask kostnadseffektiv utvikling. Vår erfaring med over 250 forskjellige ERP-systemer innebærer at integreringen med ditt IT-system er enkelt.

See more

SaaS gir rask kostnadseffektiv utvikling. Vår erfaring med over 250 forskjellige ERP-systemer innebærer at integreringen med ditt IT-system er enkelt.

Basware tilbyr både skybaserte og installerte løsninger. Selskaper som velger SaaS senker tids-, kostnads- og ressursbarrierer sammenlignet med tradisjonelle installerte løsninger. Baswares systemintegrering sikrer sømløs integrering med det eksisterende ERP-systemet. Og når virksomheten endres over tid går det hånd i hånd med utviklingne av virksomhetens løsninger.

Kundene som foretrekker installerte løsninger kan benytte Baswares systemer på tradisjonell måte.

Les mer om våre skyløsninger og enkel integrering.

 

See less

Packages

Packages Title: 
Automatisert fakturahåndtering

Description: 

Våre løsningspakker for automatisert fakturahåndtering er designet for å hjelpe selskaper med å automatisere relatert til deres behov og nivå. Pakkene er basert på opparbeidet kompetanse, erfaring og beste praksis gjennom 25 år.

InvoiceReady™

Perfekt for bedrifter i vekst

Perfekt for mindre bedrifter som ønsker å fungere med en papirløs leverandørreskontroprosess på en rask og enkel måte. Betal helt enkelt per transaksjon.

Request information
See features
Hide features
 • Motta alle fakturaer som elektroniske fakturaer
 • Scan & Capture-tjeneste
 • Prosesshåndtering av behov til betaling- dokumenter
 • Standard grensesnitt for ERP
 • Håndtering av ansattes utlegg
 • Fakturamatching
 • Grunnleggende elektronisk innkjøp
 • Mobilitet

Automatisert fakturahåndtering

Leverandørautomatisering som gir resultater

Funksjonsrik, brukervennlig løsning som skaleres globalt. Åpner likviditetsmuligheter for store selskaperbedrifter.

Request information
See features
Hide features
 • Motta alle fakturaer som elektroniske fakturaer
 • Globale Scan & Capture-tjenester
 • CloudScan for intern skanning
 • Beste praksis for dokumentflyt
 • Basware Commerce Network
 • Fakturamatching på bestillinger og planer
 • Avansert automatisert fakturagodkjenning
 • Mobilitet

Purchase to Pay

Komplett prosess fra innkjøp til betaling

Endre hele innkjøps- og fakturahåndteringsprosessen. Samarbeid med leverandører gjennom verdens største handelsnettverk.

Request information
See features
Hide features
 • Shoppingopplevelse som en forbruker
 • Beste praksis for arbeidsflyt
 • Basware Commerce Network
 • Basware Portal for leverandører
 • Scan & Capture-tjenester
 • Automatisk fakturamatching
 • Betalingsplaner for gjentakende faktura
 • ERP-integrasjon

Free implementation advice

Give us some contact details and we can arrange a call to discuss your exact requirements with no obligation.

Contact Us

Basware 100% paperless

Knowledge center title: 
Les mer om automatisering av leverandørreskontro i Basware Knowledge Center