Automatisert fakturahåndtering

Sub title: 
med Basware

Banner title: 
Hvordan styrer du likviditeten, forbruket og arbeidskapitalen?

Banner text: 
Leverandørreskontroen har en nøkkelrolle for å kartlegge virksomhetens likviditetsbehov. Effektiv likviditetsstyring krever kontroll på prosessene og real-time innsyn i virksomhetens forpliktelser. Tjenestesentere (shared service center) forventes å ha et konkurransedyktig service-nivå, oppdatert rapportering og topp kvalitet på fakturainformasjonen. Basware sin løsning for innkjøp-til-betaling muliggjør en sentralisert, papirfri og automatisert prosess for håndtering av innkjøpsfakturaer for virksomheter i alle størrelser.

Benefit Title: 
Automatiserte prosesser krever smarte løsninger

Benefit Text: 

Basware sin løsning for innkjøp-til-betaling for automatisert fakturahåndtering integrerer nettsky, samarbeid og mobilitet. Dette gir deg en enkel, tilgjengelig løsning som støtter alle viktige funksjoner i fakturahåndteringsprosessen. 

 • Øk kvaliteten på service fra fakturaavdelingen og optimaliser kostnadene: Automatiserte prosesser hjelper til å redusere transaksjonskostnadene, eliminerer rutinearbeid og muliggjør realisering av rabatter ved tidlig betaling.
 • Bedre økonomiske beslutninger med oppdatert informasjon i sanntid tilgjengelig: Styrk den operasjonelle og strategiske kapasiteten til nøkkelpersoner ved å gjøre informasjon om fakturaflyt og kostnader tilgjengelig i sanntid.
 • Enkel integrasjon på tvers av systemer, funksjoner og handelspartnere. Et senter for sentralisering av fellestjenester, standardiserer og konsoliderer prosesser med virksomhetens ERP løsninger.  
 • 100 % papirløs fakturering. Med Basware sine løsninger kan du drastisk effektivisere og kutte kostnader ved å eliminere papir i fakturahåndteringsprosessen. Våre løsninger hjelper leverandørene dine med å komme i gang med elektronisk fakturering.  
 • Rabatter ved for tidlig betaling og bedre likviditetskontroll. Dette er bare noen av fordelene ved å automatisere fakturaghåndteringsprosessen.
 • Mobiltilgang bidrar til kostnadsreduksjon og forenkler regnskaps- og bettalingsprosessene. Rask og enkel gjennomgang og godkjennelse av utgifter via mobil eller nettbrett. Mobil adgang til analyser gjør det mulig å treffe bedre beslutninger raskere. 

Papirløs fakturering fra dag èn

Ved å kombinere en efakturaløsning med en skanne- og tolkningstjeneste, kan du bli 100 % papirløs fra dag èn. 

Les mer

Ved å kombinere en efakturaløsning med en skanne- og tolkningstjeneste, kan du bli 100 % papirløs fra dag èn. 

Vi har flere alternativ for elektronisk fakturering tilpasset leverandører av ulike størrelser, inkludert fullt integrerte avsenderløsninger for store leverandører, en virtuell skriver for mindre leverandører og en leverandørportal for de minste leverandørene. Vi tilbyr også en skanne- og tolkningstjeneste for at overgangen skal være mest mulig sømløs.

Les mer om å motta e-faktura.

See less

Smart fakturabehandling

Vi benytter oss alltid av beste praksis når vi utvikler våre løsninger. Dette sikrer at brukerene enklere kan håndterer oppgavene dine og at fakturakonteringen til enhver tid blir riktig.

Les mer

Vi benytter oss alltid av beste praksis når vi utvikler våre løsninger. Dette sikrer at brukerene enklere kan håndterer oppgavene dine og at fakturakonteringen til enhver tid blir riktig.

Automatisering av leverandørreskontro handler ikke bare om arbeidsflyt for elektronisk fakturering. Basert på regler, godkjenningspraksiser og fakturainformasjon kan Basware sine løsninger ta beslutninger på dine vegne. Hva er den beste måten å behandle en faktura på? Er den ordre- eller planbasert? Finnes det en standard leverandørarbeidsflyt som skal brukes for gjennomgang og godkjenning? Dette er bare noen eksempler på hvordan systemet kan støtte fakturabehandlingen på en smart og god måte.

Les vår e-bok: Driving Performance in Accounts Payable

See less

Fakturaavstemming for berøringsfri fakturabehandling

Avstem fakturaer mot ordre eller betalingsplaner, og automatiser prosessen for å oppnå store besparelser.

Les mer

Avstem fakturaer mot ordre eller betalingsplaner, og automatiser prosessen for å oppnå store besparelser.

Basware automatiserer fakturahåndteringsprosessen ved å avstemme fakturaer mot ordrer, fakturaplaner, kontrakter eller varekvitteringer på hodefelt- eller linjenivå, eller begge deler. Avstemming gir økt effektivitet og kostnadsbesparelser ved automatisk å opprette kontering og innføre en arbeidsflyt som reduserer arbeidsbelastningen i avdelingen. Dermed kan de ansatte fokusere på viktigere oppgaver.

Les vår e-bok: How to Best Match Invoices and Drive Down AP Costs by 50%.

See less

Mobilitet og samhandling

Du kan forbedre ytelsen og effektivitisere driften til dine leverandører. Du kan også fremskynde faktura-godkjennelser for å oppnå rabatter og øke tilfredsheten hos dine ansatte. 

Les mer

Du kan forbedre ytelsen og effektivitisere driften til dine leverandører. Du kan også fremskynde faktura-godkjennelser for å oppnå rabatter og øke tilfredsheten hos dine ansatte. 

Basware sin løsning for innkjøp-til-betaling engasjerer brukerene gjennom automatiske varslinger om nye oppgaver, manglende varekvitteringer og eskaleringer. Brukere kan gjennom en "chat-aktig" dialog snakke sammen om en spesifikk faktura. Dette reduserer unødig arbeidsflyt, og all dialog legges i fakturahistorikken for fremtidig referanse. Ledere med kostnadsansvar og prosjektledere kan øke effektiviteten ved å gjennomgå og godkjenne fakturaer ved bruk av mobil eller netebrett. Med mobiltilgang til Basware Analytics kan økonomi- og innkjøpsledere holde seg oppdatert på fakturaflyt, innkjøp, samt økonomi- og prosess-KPI’er. Mobilitet gir mulighet for å ta beslutninger raskere og øke arbeidskapitalen. 

Last ned vår mobilapplikasjon fra Google Play

eller fra Apple App Store

See less

Få den innsikten du behøver

Viktige interessenter får innsikt i prosessmålinger og KPI-er for å støtte organisasjonens drifts- og strategiske aktiviteter.

Les mer

Viktige interessenter får innsikt i prosessmålinger og KPI-er for å støtte organisasjonens drifts- og strategiske aktiviteter.

Å gjøre informasjon tilgjengelig og mulig å handle ut ifra, er avgjørende for å kunne administrere og gjøre forbedringer i avdelingen. Med full innsikt i manuelle og automatiske prosesser vil du kunne identifisere flaskehalser og iverksette tiltak. Rapportene inkluderer inntektsprognoser, betalingsvilkår og rabattmuligheter ved for tidlig betaling.

Les mer om Basware Analytics - og se skjermbilder. 

See less

Skybaserte behov-til-betalingsløsninger lett integrert med eksisterende ERP

Basware tilbyr skybaserte behov-til-betalingsløsninger som enkelt kan integreres med din eksisterende ERP og ressurshåndteringsløsning.

Les mer

Basware tilbyr skybaserte behov-til-betalingsløsninger som enkelt kan integreres med din eksisterende ERP og ressurshåndteringsløsning.

Basware har erfaring med å integreres i 250 ulike ERP løsninger. Integrering med ditt ERP system er derfor enkelt og ukomplisert.
Skybaserte tjenester hjelper virksomheter med å unngå tid, kostnader, og ressurshindringer som følger med lokale oppsatte løsninger. I tillegg er det enklere å tilpasse og endre din løsning til virksomhetens endrede behov.

Les mer om våre skyløsninger og enkel integrering.

 

See less

Packages

Packages Title: 
Automatisert fakturahåndtering

Description: 

Våre løsningspakker for automatisert fakturahåndtering er designet for å hjelpe selskaper med å automatisere relatert til deres behov og nivå. Pakkene er basert på opparbeidet kompetanse, erfaring og beste praksis gjennom 25 år.

InvoiceReady™

Perfekt for bedrifter i vekst

Perfekt for mindre bedrifter som ønsker å fungere med en papirløs leverandørreskontroprosess på en rask og enkel måte. Betal helt enkelt per transaksjon.

Request information
See features
Hide features
 • Motta alle fakturaer som elektroniske fakturaer
 • Scan & Capture-tjeneste
 • Prosesshåndtering av behov til betaling- dokumenter
 • Standard grensesnitt for ERP
 • Håndtering av ansattes utlegg
 • Fakturamatching
 • Grunnleggende elektronisk innkjøp
 • Mobilitet

Automatisert fakturahåndtering

Leverandørautomatisering som gir resultater

Funksjonsrik, brukervennlig løsning som skaleres globalt. Åpner likviditetsmuligheter for store selskaperbedrifter.

Request information
See features
Hide features
 • Motta alle fakturaer som elektroniske fakturaer
 • Globale Scan & Capture-tjenester
 • CloudScan for intern skanning
 • Beste praksis for dokumentflyt
 • Basware Network
 • Fakturamatching på bestillinger og planer
 • Avansert automatisert fakturagodkjenning
 • Mobilitet

Purchase to Pay

Komplett prosess fra innkjøp til betaling

Endre hele innkjøps- og fakturahåndteringsprosessen. Samarbeid med leverandører gjennom verdens største handelsnettverk.

Request information
See features
Hide features
 • Shoppingopplevelse som en forbruker
 • Beste praksis for arbeidsflyt
 • Basware Network
 • Basware Portal for leverandører
 • Scan & Capture-tjenester
 • Automatisk fakturamatching
 • Betalingsplaner for gjentakende faktura
 • ERP-integrasjon

Råd om implementering

Vi kan sette opp en samtale for å diskutere spesifikke krav til implementering

Kontakt oss

Basware 100% paperless

Knowledge center title: 
Les mer om automatisering av leverandørreskontro i Basware Knowledge Center