Innkjøp

Sub title: 
Den brukervennlige løsningen for bedre innkjøp

Banner title: 
Går du glipp av store årlige besparelser på grunn av lite fleksible elektroniske innkjøpssystemer?

Banner text: 
Vi kan hjelpe deg å overvinne den viktigste barrieren for suksess med innkjøp: at sluttbrukerne benytter systemet!. Med våre brukervennlige løsninger, vil alle innkjøp være basert på avtaler med foretrukne leverandører. De ansatte vil få verktøy de faktisk liker å bruke og virksomheten vil realisere betydelige, varige besparelser gjennom økt styring av forbruket.

Benefit Title: 
Brukervennlig innkjøpsløsning for økt oversikt, samarbeid og samsvar

Benefit Text: 

• Vit hva du kjøper. Med Basware vil du ha direkte innsyn i alle fakturerte utgifter etter kategori, leverandør, organisasjon og geografi. Løsningene våre gir deg sanntidsinnsyn i prestasjoner, inkludert flaskehalser i prosessen og samsvarsspørsmål. Med felles KPI-mål for innkjøp, økonomi og brukere får man økt kontroll, og det er lettere å ta faktabaserte beslutninger. Det gir også økt etterrettelighet i budsjettsporingen hos alle bedriftens ansatte

 

• Få kontakt med de rette leverandørene. Identifiser, samarbeid og foreta transaksjoner med leverandører globalt via Basware Network. Brukere styres til å kjøpe fra foretrukne leverandører Løsningens sanntidssamarbeid gir sluttbrukere trygghet når det gjelder tilgjengelighet og levering, og skaper sterkere bånd med leverandørene. Via Baswares globale integreringstjeneste kan nye leverandører enkelt registreres for samarbeid med elektroniske ordrefakturaer og kataloginnhold.

 

• Oppnå besparelser. Handleopplevelsen gjøres enkel, med ett-klikks-innkjøp fra godkjente kataloger. Det betyr at det er enkelt for ansatte å finne, kjøpe og motta varene og tjenestene de trenger, samtidig som de overholder selskapets innkjøpsregler. Kombinert med tilgang hvor som helst og når som helst via nettbrett og smarttelefoner, skaper dette en positiv opplevelse for de ansatte som igjen øker bruken av innkjøpsløsningen..

Automatiserte innkjøpsanmodninger og bestillinger

Strømlinjeform den automatiserte innkjøpsprosessen og få bedre prosesseffektivitet og kontroll.

Les mer

Strømlinjeform den automatiserte innkjøpsprosessen og få bedre prosesseffektivitet og kontroll.

Basware Purchase automatiserer innkjøpsprosessen basert på beste praksis. De hjelper deg til å styre gjennomgang og godkjenning av anmodninger, innkjøpsordre og varekvitteringer. I tillegg gir mobil- og nettbrettapper deg tilgang når og hvor som helst til dataene du trenger, noe som forbedrer samarbeidet i selskapet dramatisk. Dermed sparer du tid fra anmodning til bestilling, oppnår økte besparelser og tilfører verdi via økt styring av utgiftene.

See less

Administrere kataloginnhold

Samarbeid med leverandørene for å utveksle elektronisk kataloginnhold og maksimere kontraktsamsvar.

Les mer

Samarbeid med leverandørene for å utveksle elektronisk kataloginnhold og maksimere kontraktsamsvar.

Basware Catalogs gjør det enkelt å samarbeide med hovedleverandører og motta produkt- og tjenestekataloger i elektronisk format. Vår tjeneste for katalogadministrasjon gir deg fullt oversikt over endringer av enhetspriser, og lar deg publisere disse endringene direkte i innkjøpsløsningen. Økt dekning av kataloginnhold øker også leverandørdeltakelsen, og lar deg få mer ut av kontrakter, sikre handel i samsvar med kontrakt og oppnå større besparelser.

See less

En god netthandelsopplevelse

Vår enkle og brukervennlige innkjøpsløsning gir økt tilfredshet blant de ansatte.

 

Les mer

Vår enkle og brukervennlige innkjøpsløsning gir økt tilfredshet blant de ansatte.

 

Basware Purchase gir brukerne en enkel handleopplevelse med ett-klikksinnkjøp for å gjøre det enkelt og lettvint for ansatte å få tak i det de trenger. Løsningen er svært brukervennlig, med en kombinasjon av utrolig enkel bruk og et intuitivt grensesnitt som er inspirert av de beste nettbutikkene. Dette gjør det enklet å handle i samsvar med kontrakten og gir bedre styring av utgiftene, noe som fører til økt oversikt, kontroll og besparelser.

See less

Kontraktshåndtering

Strømlinjeform opprettelse, administrasjon og gjennomføring av kontrakter for å gi oversikt, kontroll og samsvar.

Les mer

Strømlinjeform opprettelse, administrasjon og gjennomføring av kontrakter for å gi oversikt, kontroll og samsvar.

Basware Contracts dekker hele kontraktsyklusen og er en administrasjonsløsning som forenkler, automatiserer og overvåker muligheter for kontraktsamsvar og -forpliktelser. Du får nødvendig oversikt i sanntid til å spore samsvar med milepæler, forbruk og budsjett. Du kan også få mer nøyaktige kontantstrømprognoser ved å basere dem på langsiktige kontrakter, og du kan effektivt styre likviditeten ved å spore transaksjonsavvik, budsjettoverskridelser og betalingsfrister.

Les mer om kontraktsadministrasjonens rolle i moderne innkjøp og økonomi i vår tekniske artikkel: Bleeding Cash No More – Effective Contract Management

See less

Full oversikt over alle innkjøp

Dra fordel av full innsikt i behov-til-betalingsprosessen og synlig forbruk filtrert etter kategori, leverandør, organisasjon og sted.

Les mer

Dra fordel av full innsikt i behov-til-betalingsprosessen og synlig forbruk filtrert etter kategori, leverandør, organisasjon og sted.

Basware Analytics er en ny rapporteringsløsning, nyskapende og spesielt utviklet for behov-til-betalingsprosessen. Du får innsikt og kontroll ved hjelp av et verktøy som gjør at du får bedre styring på kostnader, identifiserer utgifter og mulige besparelser, reduserer[STB1]  innkjøp som ikke er i samsvar med avtale, forbedrer kontantstrømmen og gir et bedre forhold til leverandører. Les mer om Basware Analytics.

See less

Strategisk sourcing og leverandørhåndtering

Oppnå større leverandørverdi med en fleksibel løsning for elektronisk sourcing som fremmer faktabaserte forhandlinger og konkurransedyktige auksjoner

Les mer

Oppnå større leverandørverdi med en fleksibel løsning for elektronisk sourcing som fremmer faktabaserte forhandlinger og konkurransedyktige auksjoner

Gjennom vårt globale partnerskap og integrasjon med Bravo Solution, som er den ledende leverandøren av sourcing‑løsninger, tilbyr vi muligheten til å strukturere anbud og strømlinjeforme leverandørevalueringen ved hjelp av automatisk «skåring» av anbud etter pris og kvalitetskriterier. Den strategiske sourcing-løsningen reduserer tiden det tar å identifisere riktige leverandører, fra uker til dager – og med Basware vil de forhandlede besparelsene bli synlige når man gjør innkjøp som samsvarer med innkjøpreglene i selskapet.

See less

Skybaserte behov-til-betalingsløsninger lett integrert med eksisterende ERP

Basware tilbyr skybaserte behov-til-betalingsløsninger som enkelt kan integreres med din eksisterende ERP og ressurshåndteringsløsning.

Les mer

Basware tilbyr skybaserte behov-til-betalingsløsninger som enkelt kan integreres med din eksisterende ERP og ressurshåndteringsløsning.

Basware har erfaring med å integreres i 250 ulike ERP løsninger. Integrering med ditt ERP system er derfor enkelt og ukomplisert.
Skybaserte tjenester hjelper virksomheter med å unngå tid, kostnader, og ressurshindringer som følger med lokale oppsatte løsninger. I tillegg er det enklere å tilpasse og endre din løsning til virksomhetens endrede behov.

Les mer om våre skyløsninger og enkel integrering.

 

See less

Packages

Packages Title: 
Innkjøp

Description: 

Designet for å overvinne de viktigste hindringene for suksess med innkjøp: at sluttbruker benytter løsningen. Vi tilbyr sluttbrukeren en handelsopplevelse inspirert av de mest intuitive nettbutikkene. Resultatet: økonomiske besparelser og en god netthandelsopplevelse.

Elektroniske bestillinger

Automatisert prosess fra innkjøp til betaling

Send kjøpsordre som elektroniske bestillinger og motta bekreftelser sømløst integrert i dine behov til betalingsprosesser.

Request information
See features
Hide features
 • Enkel tilkobling til ethvert behov til betalingssystem
 • Tjeneste for konvertering av PO-data
 • Ruting av kjøpsordre
 • Leverandøraktiveringsprogram (valgfritt)

Kataloger

Kataloghåndtering

En kataloghåndteringstjeneste som mottar elektroniske produktkataloger fra dine leverandører..

Request information
See features
Hide features
 • Utveksling av elektroniske produktkataloger
 • Synlighet ved prisendring og versjonsangivelse
 • Konvertering av katalogformat
 • Støtte for katalogklassifisering
 • Leverandøraktiveringsprogrammer
 • Selvbetjeningsverktøy for leverandør
 • Integrering av elektroniske innkjøp

Kontrakter

Kontraktshåndtering

Innsparinger og økt verdi gjennom bedre og riktigere kontraktshåndtering.

Request information
See features
Hide features
 • Kontraktshåndtering på tvers av organisasjonen
 • Kontraktsutførelse, fornying og avslutning
 • Samsvar med kontraktsbetingelser reduserer risiko
 • Synlighet i kontraktsutlegg
 • Utleggssporing vs. milepæler og budsjett
 • Varsel om utløp og andre hendelser
 • Integreres med innkjøp utestående fordringer

Procurement

Brukervennlig innkjøp

En omfattende pakkeløsning for elektronisk innkjøp som muliggjør automatisert innkjøp med katalogbaserte rekvisisjoner og elektroniske bestillinger.

Request information
See features
Hide features
 • Shoppingopplevelse som en forbruker
 • Enkle kjøpsrekvisisjoner med ett klikk
 • FINN-skjemaer for fritekstinnkjøp
 • Katalogbasert innkjøp
 • Rekvisisjonsgjennomgang og godkjenninger
 • Elektroniske bestillinger e-ordre)
 • Varemottak fullt eller delvis
 • ERP-integrasjon

Purchase to Pay

Komplett prosess fra innkjøp til betaling

Endre hele innkjøps- og fakturahåndteringsprosessen. Samarbeid med leverandører gjennom verdens største handelsnettverk.

Request information
See features
Hide features
 • Shoppingopplevelse som en forbruker
 • Beste praksis for arbeidsflyt
 • Basware Network
 • Basware Portal for leverandører
 • Scan & Capture-tjenester
 • Automatisk fakturamatching
 • Betalingsplaner for gjentakende faktura
 • ERP-integrasjon

Free implementation advice

Give us some contact details and we can arrange a call to discuss your exact requirements with no obligation.

Contact Us

Basware 100% paperless

Knowledge center title: 
Les mer om elektronisk innkjøp i Basware Knowledge Center