Innkjøp

Sub title: 
Spar tid og penger med bedre innkjøpsprosesser

Banner title: 
Bedre innkjøp basert på brukervennlighet

Banner text: 
Nøkkelen til et vellykket innkjøpssystem er brukervennlighet. Hvis du vil at de ansatte i organisasjonen din skal følge nye prosesser, følge retningslinjer, og faktisk bruke innkjøpsløsningen må man designe systemet for dem. Dette fører til større brukeraksept, bedre informasjonsgrunnlag for finansielle beslutninger på tvers av bedriften og bedre styring på utgiftene.

Benefit Title: 
Økt oversikt, samarbeid og samsvar

Benefit Text: 

Det å spare penger, redusere risiko og optimalisere driftskapital angår ikke bare innkjøp, men er mål som hele organisasjonen bør dele. Når virksomheter samler alle ansatte om disse målene, endrer det faktisk forbruksvanene deres. Denne endringen gjør at alle får styring på utgiftene, noe som igjen skaper et selvadministrerende system.

 • Økt oversikt gir administrasjonen mulighet for å styre og føre kontroll med avdelingenes budsjetter på en proaktiv måte, med fullt innsyn i både PO-kostnader og andre kostnader
 • Brukervennlige systemer  gjør at innkjøpsteamet kan konsentrere seg mer om strategiske områder, som å utvide administrert kategoridekning, oppnå riktigere størrelse på leverandørbasen og fremforhandle bedre kontrakter
 • Tettere leverandørrelasjoner knytter sammen strategiske leverandører og småleverandører, og gir sterkere og mer transparente leverandørrelasjoner med lavere risiko og transaksjonskostnader
 • Enkle prosesser gjør at hele organisasjonen og leverandørbasen kan samarbeide, få tak i hasteproduktene de trenger for å kunne utføre jobben sine bedre og øke lønnsomheten på tvers av innkjøp-til-betaling-prosessen 

Gode resultater oppnås med gjennomtenkte løsninger

Våre erfaringer tilsier at det kan oppnås dobbelt så store besparelser når man utformer og implementerer innkjøpsløsning med gjennomtenkte tilpassede prosesser. Når bedrifter tar i bruk en fullstendig innkjøp-til-betaling-løsning, endres tankesettet fra utføring av oppgaver til et mer bevisst forhold til kostnader. Dette frigjør driftskapital som kan investeres for å fremme vekst. Forbruksvanene endres i hele organisasjonen, fordi ansatte får en bedre forståelse for hvordan deres handlinger skaper verdier i organisasjonen.

Lær hvordan du endrer forbruksvanene til de ansatte i organisasjonen ved å laste ned e-boken vår: Putting the We in eProcurement

Webinar opptak

Automatiserte rekvisisjoner og ordre

Strømlinjeform den automatiserte innkjøpsprosessen og få bedre prosesseffektivitet og kontroll.

Les mer

Strømlinjeform den automatiserte innkjøpsprosessen og få bedre prosesseffektivitet og kontroll.

Baswares innkjøpsløsning hjelper deg å automatisere innkjøpsprosessen basert på beste praksis. Den bidrar til å styre gjennomgang og godkjenning av rekvisisjon og  innkjøpsordre. I tillegg gir bruk av mobil og nettbrett deg tilgang når og hvor som helst til dataene du trenger, noe som øker effektiviteten i selskapet. Dermed sparer du tid fra rekvisisjon til ordre, oppnår økte besparelser og tilfører verdi via økt styring av utgiftene.

See less

Elektronisk samhandling

Basware leverer verktøy og tjenester som gjør det enklere for deg å samhandle med dine leverandører. Samarbeid med leverandørene for å utveksle elektronisk kataloginnhold, ordremeldinger og faktura.  Resultatet er at du kan styrke eksisterende leverandørrelasjoner ved å fjerne tidkrevende, manuelle oppgaver som ofte fører til feil.

Les mer

Basware leverer verktøy og tjenester som gjør det enklere for deg å samhandle med dine leverandører. Samarbeid med leverandørene for å utveksle elektronisk kataloginnhold, ordremeldinger og faktura.  Resultatet er at du kan styrke eksisterende leverandørrelasjoner ved å fjerne tidkrevende, manuelle oppgaver som ofte fører til feil.

Markedsplassen vår fungerer sømløst med den elektroniske innkjøpsløsningen, noe som gir deg verktøyene du trenger for lett å kunne foreta innkjøp som ikke er faste, vurdere anbud og tildele kontrakter. Det gir full oversikt over endringer av katalogenhetspriser og gjør at du kan kontrollere endringer før sluttbrukerne får tilgang til dem. Økt dekning av "3 bids and a buy", katalog- og kontraktinnhold fremmer leverandørdeltakelse og gjør at du kan oppnå bedre verdi fra leverandørbasen, handel i samsvar med kontrakt og større innsparinger.

See less

En god netthandelsopplevelse

Vår enkle og brukervennlige innkjøpsløsning gir økt tilfredshet blant de ansatte.

Les mer

Vår enkle og brukervennlige innkjøpsløsning gir økt tilfredshet blant de ansatte.

Et brukervennlig grensesnitt som er inspirert av de beste nettbutikkene, gjør det enkelt for de ansatte å handle i samsvar med kontrakter og gir bedre styring av utgiftene, noe som fører til økt oversikt, kontroll og besparelser.

See less

Full oversikt over alle innkjøp

Dra fordel av full innsikt i innkjøp-til-betalingsprosessen og synlig forbruk filtrert etter kategori, leverandør, organisasjon og sted.

Les mer

Dra fordel av full innsikt i innkjøp-til-betalingsprosessen og synlig forbruk filtrert etter kategori, leverandør, organisasjon og sted.

Du får innsikt og kontroll ved hjelp av standard analyseverktøy som kan bidra til bedre beslutninger ved hjelp av faktabasert analyseunderlag.

See less

Strategisk sourcing og leverandørhåndtering

Oppnå større leverandørverdi med en fleksibel løsning for elektronisk sourcing som fremmer faktabaserte forhandlinger og konkurransedyktige auksjoner

Les mer

Oppnå større leverandørverdi med en fleksibel løsning for elektronisk sourcing som fremmer faktabaserte forhandlinger og konkurransedyktige auksjoner

Gjennom vårt globale partnerskap og integrasjon med Bravo Solution, som er den ledende leverandøren av sourcing‑løsninger, tilbyr vi muligheten til å strukturere anbud og strømlinjeforme leverandørevalueringen ved hjelp av automatisk «skåring» av anbud etter pris og kvalitetskriterier. Den strategiske sourcing-løsningen reduserer tiden det tar å identifisere riktige leverandører, fra uker til dager – og med Basware vil de forhandlede besparelsene bli synlige når man gjør innkjøp som samsvarer med innkjøpreglene i selskapet.

See less

Skybaserte behov-til-betalingsløsninger lett integrert med eksisterende ERP

Basware tilbyr skybaserte behov-til-betalingsløsninger som enkelt kan integreres med din eksisterende ERP og ressurshåndteringsløsning.

Les mer

Basware tilbyr skybaserte behov-til-betalingsløsninger som enkelt kan integreres med din eksisterende ERP og ressurshåndteringsløsning.

Basware har erfaring med å integreres i 250 ulike ERP løsninger. Integrering med ditt ERP system er derfor enkelt og ukomplisert.
Skybaserte tjenester hjelper virksomheter med å unngå tid, kostnader, og ressurshindringer som følger med lokale oppsatte løsninger. I tillegg er det enklere å tilpasse og endre din løsning til virksomhetens endrede behov.

Les mer om våre skyløsninger og enkel integrering.

 

See less

Packages

Packages Title: 
Elektroniske innkjøpsløsninger

Description: 

Baswares elektroniske innkjøpsløsning gir sluttbrukere en skalerbar og omfattende innkjøp-til-betaling-løsning som er inspirert av de mest intuitive nettbutikkene. Baswares innkjøpsløsninger gir ikke bare innsparinger og innkjøpssamsvar, men forbedrer også leverandørrelasjoner og skaper en kultur for kostnadsstyring.

Elektroniske bestillinger

Automatisert prosess fra innkjøp til betaling

Send kjøpsordre som elektroniske bestillinger og motta bekreftelser sømløst integrert i dine behov til betalingsprosesser.

Request information
See features
Hide features
 • Enkel tilkobling til ethvert behov til betalingssystem
 • Tjeneste for konvertering av PO-data
 • Ruting av kjøpsordre
 • Leverandøraktiveringsprogram (valgfritt)

Marketplace

Leverandørkatalog og administrering av konkurrerende tilbud

Forbedre leverandørsamarbeid med verktøy som er enkle å bruke, for å håndtere innkjøp som ikke er strategiske, og utveksle elektroniske kataloger.

Request information
See features
Hide features
 • Utveksling av elektroniske produktkataloger
 • Oversikt over prisendringer og versjoner
 • Innlastingsverktøy for kataloginnhold
 • Konvertering av katalogformat
 • Innebygd UNSPSC-klassifisering
 • Selvbetjeningsverktøy for leverandører
 • Elektroniske anbudsinnbydelser
 • Programmer for leverandøraktivering (valgfritt)
 • Kan integreres med tredjeparts e-innkjøp og ERP-systemer

Kontrakter

Kontraktshåndtering

Innsparinger og økt verdi gjennom bedre og riktigere kontraktshåndtering.

Request information
See features
Hide features
 • Kontraktshåndtering på tvers av organisasjonen
 • Kontraktsutførelse, fornying og avslutning
 • Samsvar med kontraktsbetingelser reduserer risiko
 • Synlighet i kontraktsutlegg
 • Utleggssporing vs. milepæler og budsjett
 • Varsel om utløp og andre hendelser
 • Integreres med innkjøp utestående fordringer

Procurement

Brukervennlig innkjøp

En omfattende pakkeløsning for elektronisk innkjøp som muliggjør automatisert innkjøp med katalogbaserte rekvisisjoner og elektroniske bestillinger.

Request information
See features
Hide features
 • Shoppingopplevelse som en forbruker
 • Enkle kjøpsrekvisisjoner med ett klikk
 • FINN-skjemaer for fritekstinnkjøp
 • Katalogbasert innkjøp
 • Rekvisisjonsgjennomgang og godkjenninger
 • Elektroniske bestillinger e-ordre)
 • Varemottak fullt eller delvis
 • ERP-integrasjon

Purchase to Pay

Komplett prosess fra innkjøp til betaling

Endre hele innkjøps- og fakturahåndteringsprosessen. Samarbeid med leverandører gjennom verdens største handelsnettverk.

Request information
See features
Hide features
 • Shoppingopplevelse som en forbruker
 • Beste praksis for arbeidsflyt
 • Basware Network
 • Basware Portal for leverandører
 • Scan & Capture-tjenester
 • Automatisk fakturamatching
 • Betalingsplaner for gjentakende faktura
 • ERP-integrasjon

Råd om implementering

Vi kan sette opp en samtale for å diskutere spesifikke krav til implementering

Kontakt oss

Basware 100% paperless

Knowledge center title: 
Les mer om elektronisk innkjøp i Basware Knowledge Center