Innkjøp til betaling

Sub title: 
Bli konkurransedyktig med gode innkjøp- og økonomiprosesser

Banner Video: 

Banner title: 
Ønsker du å administrere kostnader, kontantstrøm og driftskapital slik at det gir deg en konkurransedyktig fordel?

Banner text: 
I så fall kan Basware hjelpe deg.Vi samarbeider med selskaper i alle størrelser over hele verden for å hjelpe dem med å oppnå betydelige kostnadsbesparelser, øke inntektene, frigjøre ressurser, forbedre driftsytelsen og ta bedre økonomiske beslutninger.

Benefit Title: 
Derfor er det fordelaktig for din bedrift med en integrert innkjøps- og fakturahåndteringsprosess

Benefit Text: 

Basware sine løsninger gjør det mulig å strømlinjeforme driften, øke kontrollen og kutte kostnadene.Tett samarbeid mellom økonomi-, leverandørreskontro- og innkjøpsavdelingene muliggjør oversikt over kontantstrøm i sanntid – for bedre kjøpsbeslutninger hver dag.

 • Få umiddelbar oversikt over forbruk.Vår Analytics-løsning gir deg den innsikt i sanntid som selskapet trenger for å gjøre brukerne i stand til å administrere økonomien proaktivt. Dermed kan du kontrollere kostnader, finne besparelsesmulighetersamt bedre kontantstrømmen og forholdet til leverandørene deres.
 • Forhandle frem og administrer leverandørkontrakter og -forpliktelser, og spor forbruk og budsjettsamsvar opp mot avtalte vilkår.
 • Sørg forat handel i samsvar med kontrakten maksimeres via god netthandelopplevelse som bidrar til å sikre økt bruk av innkjøpsløsningen.Automatisk kontraktsamsvar sikrer at innkjøp er basert på de vilkår som er forhandlet frem, og mobilapper gir de ansatte muligheter til å jobbe med sine oppgaver hvor som helst, når som helst.
 • Oppnå 100 % efaktura fra første dag, og fjern papir fra økonomidriften umiddelbart.Uavhengig av hvilke formater som brukes får du umiddelbart tilgang til efaktura. Det bidrar til å gjøre prosessene dine mer effektive og reduserer kostnader for fakturahåndtering med opptil 90 %.
 • Sørg for at økonomiavdelingen blir best i klassen i ved hjelp av mer intelligente, strømlinjeformede prosesser for fakturahåndtering.Øk effektiviteten i alle driftsledd og sørg for samsvar med nasjonale og internasjonale gjeldslover.
 • Sørg for kontinuerlig forbedret ytelse gjennom KPI-analyse – gjør det enkelt for alle å yte maksimalt, oppdage problemer, identifisere bakenforliggende årsaker og iverksette mottiltak i hele behov-til-betalingsprosessen.

Analytics for innkjøps- og fakturahåndteringsprosessen

Rapporter klare til bruk fra dag en. Gir alle den oversikten de trenger for å ta bedre økonomiske beslutninger.

See more

Rapporter klare til bruk fra dag en. Gir alle den oversikten de trenger for å ta bedre økonomiske beslutninger.

Basware Analytics gir 100 % oversikt over behov-til-betalingsprosessen. Det gir deg handlekraft og direkte innsyn i utgiftene.Siden du har mulighet til å lage og dele gode visuelle rapporter av utgifter, innkjøp og leverandørreskontro på tvers av flere steder og enheter, kan du være sikker på at brukerne tar de rette økonomiske beslutningene for selskapet

See less

Brukervennlig elektronisk innkjøp

Sørg for at de ansatte gjør innkjøp i henhold til kontrakt ved å gjør netthandelopplevelsen enkel og god

 

See more

Sørg for at de ansatte gjør innkjøp i henhold til kontrakt ved å gjør netthandelopplevelsen enkel og god

 

Basware e-Procurement forbedrer håndtering av kontrakter,, kataloginnhold og elektroniske innkjøp ved hjelp av brukervennlige løsninger. Løsningeneer designet slikat sluttbruker ønsker å benytte løsningen og slik at du kan kontrollere forbruk og måten de benytter løsningen på, på en mest mulig kostnadsoptimalisert måte.Det er også enklere å integrere leverandører, fordi vi har gjort det enkelt for handelspartnere å koble seg til, samarbeide og utføre transaksjoner hvor som helst i verden.

See less

Motta 100 % efaktura fra første dag

Gå fra manuelle, papirbaserte prosesser til en enkel og sikker automatisert prosess for leverandørreskontro, og håndter alle fakturaer via én leverandør av tjenester for elektronisk fakturering.
 

See more

Gå fra manuelle, papirbaserte prosesser til en enkel og sikker automatisert prosess for leverandørreskontro, og håndter alle fakturaer via én leverandør av tjenester for elektronisk fakturering.
 

Et selskap kan kutte kostnadene for leverandørreskontro med så mye som 90 % ved å motta alle fakturaer elektronisk.Ved å motta efaktura blir fakturabehandlingen enklere, raskere og mer produktiv. Dette er det første trinnet på veien til en fullt automatisert behov-til-betalingsprosess.Via oss kan du ta i bruk elektronisk fakturering fra første dag, enten du mottar ti, hundrevis, tusenvis eller flere millioner fakturaer hver måned.

Les mer om å motta efaktura med Basware.

See less

Automatisering av leverandørreskontro

Oppnå økonomisk kontroll, innsikt og effektivitet  for både store og små selskapermed Baswares løsninger og tjenester innen automatisering av fakturahåndteringsprosessen.

See more

Oppnå økonomisk kontroll, innsikt og effektivitet  for både store og små selskapermed Baswares løsninger og tjenester innen automatisering av fakturahåndteringsprosessen.

Basware er vi svært opptatt av å gjøre selskaper i stand til å automatisere prosesser for leverandørreskontro og oppnå full kontroll av prosessene for fakturahåndtering.Med Basware drar du fordel av bedre fakturaadministrasjon, betaling innen fristen og garantert samsvar med eksterne og interne regler – samtidig som du reduserer kostnader og strømlinjeformer prosesser.Du får også innsikten som kreves for proaktivt å styre kontantstrøm, gjeld og driftskapital på tvers av organisasjonen.

Les mer om Basware AP Automation with Basware.

See less

Reise og utlegg refusjon prosessen kan strømlinjeformes

Strømlinjeform prosessene for kontroll av de ansattes utlegg for å oppnå betydelige kostnadsbesparelser på en stor del av de indirekte utgiftene.

See more

Strømlinjeform prosessene for kontroll av de ansattes utlegg for å oppnå betydelige kostnadsbesparelser på en stor del av de indirekte utgiftene.

I tillegg kan godtgjørelser utbetales raskere ved hjelp av mer effektive prosesser for administrasjon av forretningsreiserreiser, noe som gir mer tilfredse medarbeidere. Med Basware Travel & Expense Management kan du kontrollere etterspørselen proaktivt, sørge for samsvar med budsjetter, eksterne og interne lover og regler. Du kan også redusere kostnaden på behandling av reiseregninger med så mye som to tredjedeler, og få økt kunnskap om hele prosessen for reiseregninger.

See less

Løsninger for senter for fellestjenester (SSC)

Sørg for et glimrende SSC gjennom økt oversikt og prestasjonsinnsikt.

See more

Sørg for et glimrende SSC gjennom økt oversikt og prestasjonsinnsikt.

SSC-er innfrir i forhold til kostnads-, kvalitets-, produktivitets- og kundeservicemålinger.De oppfattes imidlertid ofte som kostnadssteder i et selskapt, og er derfor svært kostnadsfølsomme enheter.Basware kan både redusere driftskostnader og øke ytelsen for  SSC-er ved hjelp av optimale behov-til-betalingsprosesser og elektronisk fakturering som skaper verdi for ulike stake holders uten kompleksitet.,.Vi ønsker å være en fleksibel partner og er svært positive til servicesentre.

See less

Packages

Packages Title: 
Innkjøp til betaling

Description: 

Enten du er en voksende bedrift eller global virksomhet, velge mellom enkelt å få av papir hele veien til fullt automatisert innkjøp til betaling (P2P).

Download feature comparison chart

InvoiceReady™

Perfekt for bedrifter i vekst

Perfekt for mindre bedrifter som ønsker å fungere med en papirløs leverandørreskontroprosess på en rask og enkel måte. Betal helt enkelt per transaksjon.

Request information
See features
Hide features
 • Motta alle fakturaer som elektroniske fakturaer
 • Scan & Capture-tjeneste
 • Prosesshåndtering av behov til betaling- dokumenter
 • Standard grensesnitt for ERP
 • Håndtering av ansattes utlegg
 • Fakturamatching
 • Grunnleggende elektronisk innkjøp
 • Mobilitet

Invoice Pro

Leverandørreskontro uten papir

Beste praksis for arbeidsflyt for fakturahåndtering, elektronisk fakturering og skannetjenester for å hjelpe store selskaper bedrifter til å strømlinjeforme leverandørreskontro.

Request information
See features
Hide features
 • Motta alle fakturaer som elektroniske fakturaer
 • Globale Scan & Capture-tjenester
 • CloudScan for intern skanning
 • Beste praksis for fakturasirkulasjon
 • Basware Commerce Network
 • Mobilitet

Automatisert fakturahåndtering

Leverandørautomatisering som gir resultater

Funksjonsrik, brukervennlig løsning som skaleres globalt. Åpner likviditetsmuligheter for store selskaperbedrifter.

Request information
See features
Hide features
 • Motta alle fakturaer som elektroniske fakturaer
 • Globale Scan & Capture-tjenester
 • CloudScan for intern skanning
 • Beste praksis for dokumentflyt
 • Basware Commerce Network
 • Fakturamatching på bestillinger og planer
 • Avansert automatisert fakturagodkjenning
 • Mobilitet

Procurement Pro

Brukervennlig innkjøp

En omfattende pakkeløsning for elektronisk innkjøp som muliggjør automatisert innkjøp med katalogbaserte rekvisisjoner og elektroniske bestillinger.

Request information
See features
Hide features
 • Shoppingopplevelse som en forbruker
 • Enkle kjøpsrekvisisjoner med ett klikk
 • FINN-skjemaer for fritekstinnkjøp
 • Katalogbasert innkjøp
 • Rekvisisjonsgjennomgang og godkjenninger
 • Elektroniske bestillinger e-ordre)
 • Varemottak fullt eller delvis
 • ERP-integrasjon

P2P Pro

Komplett prosess fra innkjøp til betaling

Endre hele innkjøps- og fakturahåndteringsprosessen. Samarbeid med leverandører gjennom verdens største handelsnettverk.

Request information
See features
Hide features
 • Shoppingopplevelse som en forbruker
 • Beste praksis for arbeidsflyt
 • Basware Commerce Network
 • Basware Portal for leverandører
 • Scan & Capture-tjenester
 • Automatisk fakturamatching
 • Betalingsplaner for gjentakende faktura
 • ERP-integrasjon

Free implementation advice

Give us some contact details and we can arrange a call to discuss your exact requirements with no obligation.

Contact Us

Basware 100% paperless

Knowledge center title: 
Les mer om behov-til-betaling i Basware Kunnskapssenter