Innkjøp: Behov-til-betaling

Sub title: 
Styrk bedriftens vekst og fortjeneste

Banner title: 
Ønsker du å administrere kostnader, kontantstrøm og driftskapital slik at det gir deg en konkurransedyktig fordel?

Banner text: 
I så fall kan Basware hjelpe deg.Vi samarbeider med selskaper i alle størrelser over hele verden for å hjelpe dem med å oppnå betydelige kostnadsbesparelser, øke inntektene, frigjøre ressurser, forbedre driftsytelsen og ta bedre økonomiske beslutninger.

Benefit Title: 
Hvor langt er du kommet på veien til full økonomisk fleksibilitet?

Benefit Text: 
 • Er du fokusert på å slutte med papir og silotenking? Automatisering av leverandørreskontro og elektronisk faktura sparer både tid og penger. Juster økonomikontroll, leverandørreskontro, skatt og avgift og innkjøp til en sammenhengende behov-til-betaling-prosess. 
 • Bygger du strategiske relasjoner med leverandørene dine?  Strategiske relasjoner med leverandører kan skape stor verdi både for din virksomhet og leverandørene.
 • Har du oppnådd ytelse i verdensklasse fra behov-til-betaling? Integrering og optimalisering på et tidlig tidspunkt i behov-til-betaling-prosessen øker operasjonell kapasitet og påvirker bunnlinjen positivt. Ved å danne nettverk med leverandørene og kundene tar du kontroll over både informasjonskjeden og den finansielle verdikjeden, og muliggjør tilpassede betalingsprogrammer for å bedre styring av driftskapitalen.

Last ned Veileder til nettverksbasert behov-til-betaling for å identifisere hvor langt du er kommet i forhold til behov-til-betaling, og hva vi anbefaler deg å gjøre for å oppnå finansiell fleksibilitet i verdensklasse. 

Analytics – for bedre økonomiske beslutninger

Handlingsrettet innsikt i data for behov-til-betaling med standard analyseverktøy, gir alle det overblikket de trenger for å ta gode økonomiske beslutninger uansett hvor de befinner seg.

See more

Handlingsrettet innsikt i data for behov-til-betaling med standard analyseverktøy, gir alle det overblikket de trenger for å ta gode økonomiske beslutninger uansett hvor de befinner seg.

Basware Analytics gir svar i sanntid for proaktiv administrasjon av kostnader og økonomisk resultat, identifiserer flaskehalser i prosessen, forbedrer kontantstrømmen og forsterker leverandørrelasjoner. Den gir 100 % innsikt gjennom hele behov-til-betaling-prosessen, og gir deg nyttige svar på hvor store utgiftene er, i forhold til hvem, og om du bør gjøre det samme en gang til. Brukere har mulighet til å lage og dele gode visualiseringer av utgifter, innkjøp og leverandørreskontro på tvers. All nødvendig informasjon er finnes på mobil og nettbrett for å for bedre det tilgjengelige økonomiske beslutningsgrunnlaget.

Les mer om vår Analytics-løsning

See less

Automatisert leverandørreskontro – for større effektivitet

Baswares automatiserte leverandørreskontro gir økonomisk kontroll, innsikt og effektivitet av innkjøpsfakturaer - i SaaS og på stedet. 

See more

Baswares automatiserte leverandørreskontro gir økonomisk kontroll, innsikt og effektivitet av innkjøpsfakturaer - i SaaS og på stedet. 

Basware gjør virksomheter i stand til å oppnå full kontroll over prosessene for fakturahåndtering og automatiserer betaling av leverandørgjeld. Smartere, strømlinjeformet automatisering av leverandørbetaling, kombinert med elektronisk fakturering gir økonomisk fleksibilitet uten sidestykke. Resultatet garanterer samsvar, bedre fakturaadministrasjon, optimert betalingstiming, reduserte kostnader og økt produktivitet. Automatisering av leverandørbetaling gir kunnskap som er nyttig for proaktiv administrasjon av kontantstrømmen, gjeld og driftskapital i hele organisasjonen.

Les mer om Baswares automatiseringsløsninger for leverandørgjeld

See less

Elektroniske innkjøp – for brukervennlige innkjøp

Sikrer handel i samsvar med gjeldende avtaler og endrer innkjøp til en enkel netthandelsopplevelse i forbrukerstil. 

See more

Sikrer handel i samsvar med gjeldende avtaler og endrer innkjøp til en enkel netthandelsopplevelse i forbrukerstil. 

Baswares system for elektroniske innkjøp sørger for at sluttbrukeraksept maksimeres. Det forenkler kontroll av forbruk og øker samsvar med innkjøpsreglene på en kostnadsoptimert måte. Det forbedrer kontraktsamsvar, synliggjøring av kataloginnhold, bruk av rekvisisjoner og behandling av ordrer. Resultatet er økt kontroll over utgifter og flere fremforhandlede innsparinger via bedre sluttbrukertilpasning, mobilitet og samarbeid med leverandører. Vi gjør det enkelt for handelspartnere å samhandle, samarbeide og utføre transaksjoner hvor som helst i verden.

Les mer om Baswares elektroniske innkjøpsløsninger

See less

Reise- og utleggshåndtering – i følge retningslinjene

Forenkle og spar utgifter i prosessen for kontroll av de ansattes utgifter, og administrer indirekte kostnader nøyaktig. 

See more

Forenkle og spar utgifter i prosessen for kontroll av de ansattes utgifter, og administrer indirekte kostnader nøyaktig. 

Basware reise- og utleggshåndtering korter ned tiden for refusjonsbetaling gjennom mer effektive prosesser for administrasjon av jobbreiser, besørger overholdelse av interne retningslinjer og eksterne regler, og reduserer kostnadene med reise- og utleggshåndtering med så mye som to tredjedeler. Mobil tilgang gjør utgiftadministrasjon hensiktsmessig og øker ansattes tilfredshet. Muligheten til å samle kvitteringer, levere reiseregninger og godkjenne reoseplaner og refusjonssøknader fra  mobil og nettbrett, gjør utgiftadministrasjon mer hensiktsmessig, bidrar til billigere reiser og øker ansattes tilfredshet. Med Basware Reise- og utleggshåndtering kan du proaktivt kontrollere forbruk og enkelt styre hele utleggshåndteringsprosessen.

Les mer om Reise- og utleggshåndteringsløsninger

See less

Elektronisk fakturering – blir papirfri i dag

Bytt i dag fra manuelle papirbaserte prosesser til forbedrede automatiserte rede prosesser og bedre styring av driftskapitalen. 

See more

Bytt i dag fra manuelle papirbaserte prosesser til forbedrede automatiserte rede prosesser og bedre styring av driftskapitalen. 

Én enkelt løsning som oppfyller alle dine krav til elektronisk fakturering: Baswares tjenester for elektronisk fakturering integreres med faktureringsprosessene dine, og gir deg ett aksesspunkt hvor du kan sende og motta alle fakturaer. Integrering av kunder og leverandører i elektronisk fakturering er ofte en kompleks oppgave, særlig hvis du har en stor, global leveringskjede. Basware elektronisk fakturering fjerner kompleksiteten i global e-handel og gir én plattform som knytter deg og dine handelspartnere sammen med automatisk formatkonvertering, garantert overholdelse av skatter og avgifter og aktiveringstjenester for å hjelpe deg å etablere enklere, raskere og mer produktiv behandling av utgående eller innkommende fakturaer i ditt e-faktureringsnettverk. Du kan kutte kostnadene for administrasjon av leverandørgjeld med så mye som 90 % ved å flytte til elektronisk fakturering i dag.

Les mer om å motta elektronisk faktura med Basware.

Les mer om å sende elektronisk faktura med Basware. 

See less

Finansieringstjenester – ta kontroll over din finansielle verdikjede

Størrelsen på Baswares handelsnettverk gir nye betalings- og finansieringsløsninger for kjøpere og selgere. 

See more

Størrelsen på Baswares handelsnettverk gir nye betalings- og finansieringsløsninger for kjøpere og selgere. 

Baswares finansieringstjenester setter deg og dine leverandører i stand til å optimalisere kontantbeholdningen og driftskapitalen gjennom digital deltakelse i Baswares kommersielle nettverk. Det er mulig å velge mange betalings- og finansieringsløsninger, bl.a.: en global e-betalingsløsning, dynamisk diskontering og fakturafinansiering. Finansieringstjenestene i Baswares kommersielle nettverk gir kjøperne en rekke muligheter for tidlig betaling til leverandørene, og på samme tid velge enten å finansiere den tidlige betalingen selv og få rabatter, eller betale via tredjepartsfinansiering for å utvide betalingsfristen. I tillegg kan leverandører via nettverket, dra fordel av tredjeparts fakturafinansiering utenfor en eventuell betalingsavtale tilbudt av kundene. Finansieringstjenestene i Baswares kommersielle nettverk frigjør verdier fra den finansielle verdikjeden og lar handel flyte fritt.

Les mer om Baswares finansieringstjenester 

See less

Skybaserte behov-til-betalingsløsninger lett integrert med eksisterende ERP

Basware tilbyr skybaserte behov-til-betalingsløsninger som enkelt kan integreres med din eksisterende ERP og ressurshåndteringsløsning.

See more

Basware tilbyr skybaserte behov-til-betalingsløsninger som enkelt kan integreres med din eksisterende ERP og ressurshåndteringsløsning.

Basware har erfaring med å integreres i 250 ulike ERP løsninger. Integrering med ditt ERP system er derfor enkelt og ukomplisert.
Skybaserte tjenester hjelper virksomheter med å unngå tid, kostnader, og ressurshindringer som følger med lokale oppsatte løsninger. I tillegg er det enklere å tilpasse og endre din løsning til virksomhetens endrede behov.

Les mer om våre skyløsninger og enkel integrering.

 

See less

Packages

Packages Title: 
Innkjøp til betaling

Description: 

Enten du er en voksende bedrift eller global virksomhet, velge mellom enkelt å få av papir hele veien til fullt automatisert innkjøp til betaling (P2P).

Download feature comparison chart

InvoiceReady™

Perfekt for bedrifter i vekst

Perfekt for mindre bedrifter som ønsker å fungere med en papirløs leverandørreskontroprosess på en rask og enkel måte. Betal helt enkelt per transaksjon.

Request information
See features
Hide features
 • Motta alle fakturaer som elektroniske fakturaer
 • Scan & Capture-tjeneste
 • Prosesshåndtering av behov til betaling- dokumenter
 • Standard grensesnitt for ERP
 • Håndtering av ansattes utlegg
 • Fakturamatching
 • Grunnleggende elektronisk innkjøp
 • Mobilitet

Automatisert fakturahåndtering

Leverandørautomatisering som gir resultater

Funksjonsrik, brukervennlig løsning som skaleres globalt. Åpner likviditetsmuligheter for store selskaperbedrifter.

Request information
See features
Hide features
 • Motta alle fakturaer som elektroniske fakturaer
 • Globale Scan & Capture-tjenester
 • CloudScan for intern skanning
 • Beste praksis for dokumentflyt
 • Basware Commerce Network
 • Fakturamatching på bestillinger og planer
 • Avansert automatisert fakturagodkjenning
 • Mobilitet

Procurement

Brukervennlig innkjøp

En omfattende pakkeløsning for elektronisk innkjøp som muliggjør automatisert innkjøp med katalogbaserte rekvisisjoner og elektroniske bestillinger.

Request information
See features
Hide features
 • Shoppingopplevelse som en forbruker
 • Enkle kjøpsrekvisisjoner med ett klikk
 • FINN-skjemaer for fritekstinnkjøp
 • Katalogbasert innkjøp
 • Rekvisisjonsgjennomgang og godkjenninger
 • Elektroniske bestillinger e-ordre)
 • Varemottak fullt eller delvis
 • ERP-integrasjon

Purchase to Pay

Komplett prosess fra innkjøp til betaling

Endre hele innkjøps- og fakturahåndteringsprosessen. Samarbeid med leverandører gjennom verdens største handelsnettverk.

Request information
See features
Hide features
 • Shoppingopplevelse som en forbruker
 • Beste praksis for arbeidsflyt
 • Basware Commerce Network
 • Basware Portal for leverandører
 • Scan & Capture-tjenester
 • Automatisk fakturamatching
 • Betalingsplaner for gjentakende faktura
 • ERP-integrasjon

Free implementation advice

Give us some contact details and we can arrange a call to discuss your exact requirements with no obligation.

Contact Us

Basware 100% paperless

Knowledge center title: 
Les mer om behov-til-betaling i Basware Kunnskapssenter