Automatisert kontrakt-
håndtering
gir økt verdi og ytterligere besparelser

Realiserer du potensialet for besparelser i leverandørkontraktene dine? Basware Contracts gir deg handlekraften, synligheten og kontrollen du trenger for å fange opp all verdien i kontraktene du har forhandlet frem med leverandørene dine i én enkel, automatisert prosess.

Basware Contracts dekker håndtering av  hele kontraktsyklusen og forenkler, automatiserer og overvåker muligheter for kontraktsamsvar og -forpliktelser. Du får den oversikt du har behov for for å holde tritt med utlegg og budsjettsamsvar mot avtalte betingelser slik at du kan realisere forhandlede verdier og muligheter for besparelser.

Med Basware Contracts øker du også nøyaktigheten i prognoser for kontantstrømmen ved å basere dem på langsiktige kontrakter.  I tillegg kan du effektivt administrere kontantene ved å spore transaksjonsavvik, budsjettoverskridelser og betalingsfrister.

Her er noen av fordelene du oppnår med Basware Contracts:

  • Alle kontrakter er tilgjengelige for hele organisasjonen i ett enkelt system.
  • Aktiv kontraktshåndtering ved gjennomføring, fornying og avslutning
  • Kontroll på at virksomheten følger retningslinjer ved kontraktformulering, -godkjenning og  aktivering
  • Samsvar i innkjøp fra eksisterende kontrakter og realisering av forhandlede betingelser og priser
  •  Innkjøpssporing mot kontrakt, utlegg og budsjett i sanntid
  • Muligheter for gevinst gjennom rapporter og meldinger som gjør det mulig for deg å identifisere og dra fordel av reforhandlede betingelser
  • Potensielle besparelser gjennom reevaluering av kontrakter som fornyes automatisk

Basware Contracts er en del av den komplette Basware Procurement-løsningsportefølje, som kobler deg til Basware Commerce Network, slik at du enkelt kan finne, samarbeide og foreta transaksjoner med leverandører over hele verden. Andre Basware-innkjøpsløsninger inkluderer: Basware Purchase, Basware Catalogs, Basware Analytics og Basware Mobile.

Del på: