Sende efaktura

Sub title: 
Øk kontantstrømmen ved å sende efaktura til alle kunder

Banner title: 
Etterspør kundene allerede efaktura? Trenger du å kutte kostnadene, forbedre effektiviteten og øke kontantstrømmen?

Banner text: 
Vi kan erstatte papirfakturering med 100 % elektronisk fakturering – enkelt og umiddelbart. Det gir både bedre kundeservice og betydelige kostnadsbesparelser.

Benefit Title: 
Derfor er det fordelaktig for bedriften å sende efaktura

Benefit Text: 

Det er ofte komplisert å integrere kunder og sende e-faktura, særlig hvis du har en  global kundebase. Basware gjør det enkelt å mestre e-fakturering – alt fra konvertering av fakturaformat, samsvar med skatteregler og aktivering av nye kunder.

 

 • Én enkelt løsning som oppfyller alle dine krav til elektronisk fakturering: Baswares tjenster for elektronisk fakturering integreres med de eksisterende faktureringsprosessene og gir deg ett tilgangspunkt hvor du kan sende alle salgsfaktura elektronisk.

 • Det er enkelt å skape et økosystem for elektronisk fakturering: Basware tilbyr dokumenterte prosesser og verktøy for å få alle kundene dine til å bruke efaktura – fra små kunder til strategiske forretningspartnere.

   

  • Send e-faktura hvor som helst i verden: Basware samarbeider med over 170 leverandører av tjenester for elektronisk fakturering for å sikre globalt omfang, samt samsvar med regionale og bransjespesifikke standarder og nettverk. Du kan stole på at Basware kan integrere deg med alle kundene dine – globalt og lokalt.

   

  • Øk oversikt over og kontroll av kundereskontro og reduser utestående fakturaer (DSO): Sporing av fakturastatus og samarbeidsmuligheter gir en mer effektiv handel med kundene og mer nøyaktige prognoser.

   

  • Oppnå umiddelbare innsparinger: Bli kvitt dyre manuelle prosesser og begynn å bruke 100 % elektronisk fakturering fra første dag.

   

Baswares Commerce Network

Når du arbeider med Basware, blir verden din en lekegrind. Basware Commerce Network er et åpent B2B- økosystem som setter alle selskaper – kjøpere, leverandører og partnere – i stand til å dra nytte av integrert global handel.

See more

Når du arbeider med Basware, blir verden din en lekegrind. Basware Commerce Network er et åpent B2B- økosystem som setter alle selskaper – kjøpere, leverandører og partnere – i stand til å dra nytte av integrert global handel.

Det er lett å delta og enda enklere å oppdage partnere, invitere nye kunder og utvide din kommersielle rekkevidde – det er nettverksfordelen.

Les mer >>

See less

Enkel integrering av faktureringssystem

Baswares tjenester for e-fakturering integreres med faktureringsprosessene dine og gir deg ett tilgangspunkt som du kan sende alle fakturaer fra.

See more

Baswares tjenester for e-fakturering integreres med faktureringsprosessene dine og gir deg ett tilgangspunkt som du kan sende alle fakturaer fra.

Integrasjonen mellom dine eksisterende økonomiplattformer og Basware Commerce Network kan oppnås via enkle tilkoblingsprogrammer for e-faktura.Eventuelt kan dataene leveres til Basware gjennom diverse dataoverføringsmetoder og protokoller for EDI – det er opp til deg.Den gode nyheten er at du slipper å endre det nåværende faktureringssystemet, uansett hvilken metode du velger.Vi kan behandle alle strukturerte fakturadata (f.eks. XML) eller fakturabildefiler (PDF) og konvertere dem til e-faktura for deg.

See less

Fakturalevering via flere kanaler

Basware leverer fakturaer til kundene dine i deres foretrukne kanal og format: som e-faktura, via nettportaler, via e-post eller på papir.

See more

Basware leverer fakturaer til kundene dine i deres foretrukne kanal og format: som e-faktura, via nettportaler, via e-post eller på papir.

Baswares fleksible løsning tilpasser seg kundenes varierte tekniske kapasitet og forretningskrav.Efaktura kan for eksempel sendes direkte til deres fakturabehandlings- eller ERP-system, eller via Basware Commerce Network. Takket være Baswares utskriftstjeneste kan kunder som ikke kan håndtere efaktura, velge å motta papirfaktura.Du kan også koble dine strategiske kunder direkte til nettverket for elektronisk fakturering med kundespesifikke tilkoblingsprogrammer.

See less

Rask kundeintegrering

Basware Activation Services sørger for at kundene raskt kan integreres i elektronisk fakturering.

See more

Basware Activation Services sørger for at kundene raskt kan integreres i elektronisk fakturering.

En nøkkelfaktor i en strategi for e-fakturastrategi er å sørge for at kundene går over til elektronisk fakturering fortest mulig.Baswares egne aktiveringsteam bruker dokumenterte prosesser og verktøy for å aktivere kundene dine, og tilbyr en rekke løsninger for å påse at alle selskaper du jobber med, kan motta e-faktura.Eventuelt kan du integrere SMB-kunder selv med verktøy fra Basware.Med Basware høster både du og kundene fordelene.

See less

Samsvar med skattelover sikret

Garanter integritet, autentisitet og leselighet med Baswares globale tjenester for elektronisk fakturering.

See more

Garanter integritet, autentisitet og leselighet med Baswares globale tjenester for elektronisk fakturering.

Samsvar viser til at fakturaer skal gjenspeile forsyningen av varer og tjenester på en nøyaktig måte. Det viser også til en autentisk opprinnelse, innholdets integritet og leseligheten av fakturaer fra utstedelsesdatoen til slutten av oppbevaringsperioden. Enten kontroller, EDI eller digitale signaturer er påkrevd for å sikre samsvar, tar Basware seg av det.

See less

Validerings-, konverterings- og rutingtjeneste

Basware validerer fakturadata og tar seg av fakturavisualisering og formatkonverteringer for deg.

See more

Basware validerer fakturadata og tar seg av fakturavisualisering og formatkonverteringer for deg.

Vi validerer fakturadataene dine basert på alle relevante juridiske krav. Vi bygger XML-data og PDF-bilder med kildefilene og ruter fakturaene til de rette kanalene.Dermed leveres fakturaene til kundene i riktig format hver gang.Vi tilbyr også sikker sporing, rapportering og arkivering av fakturaer på nett for alle salgsfakturaene dine.

See less

Packages

Packages Title: 
Sende e-faktura

Description: 

Alle bedrifter vil oppleve store fordeler og gevinster ved å kunne sende elektroniske fakturaer. Vi har gjort det enkelt for deg å komme i gang. 

PDF e-Invoice

50 + fakturaer i måneden

Gjør det like enkelt å sende elektroniske fakturaer som å skrive ut fakturaer

Order online
See features
Hide features
 • Opprett e-faktura fra PDF, Ffakturalinjenivå og PDF-bilde
 • Utskriftstjeneste (valgfri)

e-Invoice Basic

250 + fakturaer i måneden

Integrer elektronisk faktura i fakturaprosessen

Order online
See features
Hide features
 • Støtte for flere fakturaformater
 • Integreringsalternativ for faktureringssystem
 • Fakturainformasjon på linjenivå og PDF-bilde
 • Basware Portal for mottakere

e-Invoice Pro

500 + fakturaer i måneden

Send alle salgsfakturaer elektronisk med full integrering av faktureringsprosessene.

Request information
See features
Hide features
 • Støtte for flere fakturaformat
 • Integreringsalternativ for faktureringssystem
 • Fakturainformasjon på linjenivå og PDF-bilde
 • Basware Portal for mottakere
 • Utskriftstjenester
 • Kundeaktiveringsprogram

Free implementation advice

Give us some contact details and we can arrange a call to discuss your exact requirements with no obligation.

Contact Us

Basware 100% paperless

Sende efaktura articles from the Basware knowledge center