Basware SaaS:Den raskeste og mest kostnadseffektive ruten til utmerket behov-til-betaling-løsning

Body: 

Baswares skybaserte behov-til-betaling-løsning (P2P) automatiserer de sentrale finansprosessene dine. Programvare som en tjeneste (SaaS) gir rask kapitalavkastning og lar deg overkomme de tradisjonelle hindrene tid, omkostninger og ressurser, som man har med lokale teknologiløsninger.

Behov-til-betaling som SaaS gir fleksibilitet, fokus og kostnadseffektivitet

Basware SaaS er den raskeste måten å dra nytte av Basware behov-til-betaling på. Siden du ikke behøver å installere eller vedlikeholde programvare lokalt, får du øyeblikkelig fleksibiliteten til å kunne omfordele IT-ressurser ved behov. Vår SaaS-løsning for behov-til-betaling frigjør IT-ressursene dine, slik at du kan fokusere på innovasjon for å støtte selskapets forretningsstrategier. Baswares skybaserte løsninger integreres effektivt med over 250 forskjellige ERP-er og andre forretningsløsninger, for å maksimere kostnadseffektiviteten av IT-driften.

 

Smidighet og fleksibilitet tillater vekst

Vokser dere organisk eller planlegger dere oppkjøp? Basware behov-til-betaling som SaaS tillater rask og enkel utvidelse av funksjonalitet på tvers av lokaliteter. Hvem som helst som behøver tilgang, uansett hvor i verden de er, kan øyeblikkelig få tilgang til forretningsdokumenter og behov-til-betaling-funksjonalitet. 

Basware behov-til-betaling skalerer fra løsninger for enkel fakturabehandling til omfattende løsninger for behov-til-betaling eller kilde-til-betaling, inkludert elektroniske bestillinger og fakturaer. Det lar deg skalere ressurser etter behov. Betal bare for det du bruker, og ha de ressursene du trenger når du trenger dem.

 

Garantert sikkert

Vær sikker på at dine finansdata er beskyttet av den integrerte fysiske og logiske sikkerheten i vårt moderne datasenter, og våre støttefunksjoner som er tilgjengelig hele døgnet, hele året. Baswares SaaS-tjeneste er fullt sertifisert av uavhengige sikkerhetsrevisorer. Data er segmentert på våre sikre servere, hvilket forsikrer at ingen kan se eller få tilgang til informasjonen din. Sikkerhetskontroller bekrefter hvem i organisasjonen din som har tilgang til informasjonen. Vår cloud-partner er anerkjent for å opprettholde den høyeste grad av sikkerhet, samsvar og ytelse. Regelmessig sikkerhetskopiering og katastrofegjenoppretting beskytter mot menneskelig feil, datakorrupsjon og funksjonsfeil.

Innebygget støtte for den mobile arbeidsstyrken din

Mobile arbeidere krever raskere og mer pålitelig tilgang til applikasjonene sine når de er på farten. Organisasjoner har økende behov for å forsikre at forretningsapplikasjoner er tilgjengelig for arbeiderne, uansett når og hvor de ønsker dem. Basware SaaS-applikasjoner er tilgjengelig på enhver enhet, når som helst og hvor som helst. De fjerner flaskehalser ved å tillate vurdering og godkjenning av oppgaver når man er på farten. Våre SaaS-applikasjoner tilpasser seg automatisk til forskjellige formater av nettbrett og smarttelefoner, og inkluderer støtte for engelsk, fransk, tysk, italiensk, spansk, nederlandsk, norsk, dansk, finsk og svensk.

 

Effektiv ERP-integrering

Dagens globale konserner arver ofte flere systemer for ressursplanlegging (Enterprise Resource Planning – ERP) gjennom oppkjøp og sammenslåinger. Mange må jobbe med flere forskjellige ERP-er. Denne flaskehalsen i automatisering av forretningsprosesser ligger i integrering i det omkringliggende IT-landskapet.

Enkel og effektiv systemintegrering har alltid vært en sentral fordel av Baswares forretningsstrategi. Basware-produkter integreres med over 250 ERP-er, inkludert SAP, Oracle og Microsoft Dynamics. Effektiv kommunikasjon med organisasjonens andre forretningsløsninger tillater for Single SignOn (SSO), slik at det ikke er behov for separat pålogging til Basware behov-til-betaling-systemet. Nye og forskjellige systemer kan enkelt legges til eller erstattes, for å forsikre fleksibilitet og bedre utnyttelse av nåværende investeringer.

 

Økt effektivitet uten å ofre utvalget

  • Minimer avbrudd – plug-and-play SaaS-applikasjoner krever ingen nedetid og tilegnes lett av brukerne dine.
  • Reduser omkostninger – færre IT-ressurser trengs, siden Basware leverer høy tilgjengelighet og funksjonalitet uten behov for vedlikehold eller oppgraderinger.
  • Forbedre effektiviteten – all informasjon holdes tilgjengelig online i syv år, uten behov for å legge til servere eller lagring. Velg blant tre tjenestenivåer.
  • Voks fra taktisk til strategisk – IT-personal som ikke er lenger lenket til daglige vedlikeholdsfunksjoner kan omfordeles for å aktivere og støtte nye forretningsinitiativer.

Høyeste nivå av sikkerhet og samsvar

  • Tjenesteleverandørene er SSAE16/ISAE3402 SOC 1/2/3 Type II-sertifisert
  • Sikkerhetskontrollene revideres av uavhengige fagfolk
  • Data segmenteres for å holde informasjonen din separat og sikker
  • Tilgjengelighet på minst 99,5%, 24/7 (med unntak av planlagte vedlikeholdspauser)

Knowledge center title: 
SaaS-artikler fra Baswares kunnskapssenter