Avinor har inngått avtale med Basware

tir, 12/04/2011 - 11:47

Text: 

Avinor har inngått avtale med Basware på innkjøpsløsningen Purchase Management (PM).

Prosjektet starter omgående.

Avinor har ansvar for de statlige lufthavnene og flysikringstjenesten i Norge:

•46 lufthavner – 12 i samarbeid med Forsvaret
•3 kontrollsentraler – i Oslo, Stavanger og Bodø
•Kontrolltårn på lufthavnene
•Egenfinansiert gjennom luftfartsavgifter og salg på lufthavnene
•40 millioner flypassasjerer
•3000 ansatte
 

Avinor er et statlig aksjeselskap under Samferdselsdepartementet. Oslo Lufthavn AS er et heleid datterselskap.

 

 

 

From the Basware Blog
See more blogs